Zuzka Romana Pavel Radek Já a historie kapel-y

Radek. R. Götz

Zakládající člen (bicí nástroje, perkuse, atd).
Krásný, všemi oblíbený, vtipný a velmi zamilovaný do své sbírky svých fotografií.

Družka Terezka, tchýně Růženka.

Zná mnoho veselých vyprávění, je však velmi drahý - proto je neříká ani doma, nedoplatil by se.